AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wij moeten aan deze verordening voldoen.

  • De Avondvierdaagse Berkel-Enschot verwerkt bij inschrijving als deelnemer de volgende gegevens: naam, geboortedatum, telefoonnummer, het aantal deelnames in het verleden (nodig voor uitreiking van de juiste medaille).
  • Voor de vrijwilligers geldt dat wij de volgende gegevens voor een langere tijd willen bewaren om het opvolgende jaar een beroep te kunnen doen op de betreffende personen: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • De Avondvierdaagse Berkel-Enschot plaatst foto’s van het evenement op Facebook. Hierop kunnen deelnemers afgebeeld zijn.

Indien een deelnemer of vrijwilliger aan de Avondvierdaagse Berkel-Enschot niet akkoord gaat met de bovenstaande wijze van verwerking van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s, dan kan deze vragen om verwijdering door een e-mail te sturen aan info@avondvierdaagseberkelenschot.nl

Tijdens de Avondvierdaagse Berkel-Enschot worden ook foto’s gemaakt door derden. Hierop kunnen deelnemers afgebeeld zijn. Hierop heeft de stichting Avondvierdaagse Berkel-Enschot géén invloed.