Reglement

Deelnemers reglement
Avondvierdaagse Berkel-Enschot

ORGANISATIE
De Avond4daagse in Berkel-Enschot wordt georganiseerd door Stichting
Avondvierdaagse Berkel-Enschot onder auspiciën van Koninklijke Wandel Bond
Nederland (KWBN)

AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade,
ongevallen en/of ziekte, die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen,
ongeacht de oorzaak hiervan. Deelname aan de avondvierdaagse betekent dat u
hiermee instemt.

OPVOLGEN VAN AANWIJZINGEN
Iedereen die meewandelt met de Avondvierdaagse Berkel-Enschot, verplicht zich
tot het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van de
organisatie, de verkeersregelaars, de controleurs, de EHBO-ers en de politie. Al
deze medewerkers zijn herkenbaar aan hun speciale kleding of avondvierdaagse
hesjes.

VERKEER
Wandelaars hinderen het overige verkeer zo min mogelijk en houden daarom zo
veel mogelijk rechts, tenzij anders aangegeven.
Wandelaars houden het voetpad aan.
Op plaatsen in de route waar geen verkeersregelaars in de buurt zijn, dient u
zich aan de normale verkeersregels te houden.
Nordic walking (gebruik van poles) is toegestaan. Ook rolstoelen en buggy’s
mogen worden meegenomen c.q. worden gebruikt. Het gebruik maken van
rolschaatsen, skateboard, step, fiets, etc.is niet toegestaan.

MEDAILLE
Voor het behalen van de medaille dient op alle vier de dagen gewandeld te
worden.

GROEPSBEGELEIDERS
De begeleider van een groep moet 18 jaar of ouder zijn.
Wandelaars tot en met groep 8 van de basisschool moeten onder toezicht van
twee of meer ouders/verzorgers/begeleiders lopen.
Deze ouders/verzorgers/begeleiders moeten 18 jaar of ouder zijn.


SLECHT WEER
Wanneer voor de start noodweer op komst is dan behoudt de organisatie zich het
recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag
geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen.
Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar
kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de
wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de start
locatie.
Bij de weercode oranje of rood voor de provincie Noord-Brabant, uitgegeven door
het KNMI, wordt de wandelavond afgelast.

AFVAL
Afval achterlaten op de route is verboden. Gelieve uw afval mee te nemen en op
de start-/finish-locatie weg te gooien in de daarvoor bestemde bakken.

CONTROLEPOSTEN
Tijdens de wandeling zijn op enkele plaatsen stempelposten. Hier moeten de
startkaarten voor de 10 km en de kikkerkaarten worden afgestempeld.

ROKEN EN DRINKEN
De Avondvierdaagse Berkel-Enschot is een rookvrije activiteit. Dit betekent dat
er op het start/finish terrein en op de routes niet wordt gerookt. Alcoholgebruik
tijdens de wandeling is verboden.

BEELDMATERIAAL
De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat
maken van het wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt
worden in het kader van de publiciteit voor de Avondvierdaagse Berkel-Enschot.
Wij wensen iedereen veel plezier.